Historia

 

Työväen Sivistysliitto on perustettu vuonna 1919 Työväenliikkeen koulutustarpeita varten. Sen alkuun panemaa opintotoimintaa on todennäköisesti ollut myös Äänekoskella aivan alusta lähtien, mutta siitä ei ole tarkempia tietoja saatavilla. Virallisesti Sisä-Suomen Opintojärjestö aloitti toimintansa vuonna 1936 kuuden jäsenjärjestön turvin. Tällöin jäseniksi liittyivät Työväenyhdistys, Naisosasto, Nuoriso-osasto, Paperityöntekijäin osasto no. 13, Liiketyöntekijäin amm. osasto no. 35 ja Äänekosken Huima. Sen aikainen opintotoiminta oli työväenyhdistysten toimintaan liittyvää ja sitä on hoidellut yhdistyksen opintoasiamies, mikäli sellainen on katsottu tarpeelliseksi valita.

 

Opintojärjestö on historiansa aikana toiminut ainakin neljällä eri nimellä. Aluksi nimenä oli Äänekosken Työväen Sivistystyöjärjestö ry. 1960-luvun lopulla nimi muutettiin Työväen Sivistysliiton Äänekosken Opintojärjestö ry:ksi. Uusi nimenmuutos tapahtui jälleen vuonna 1976, jolloin nimeksi tuli TSL:n Äänekosken-Suolahden seudun Opintojärjestö ry, koska toiminta-alue oli laajentunut käsittämään Äänekosken kaupungin lisäksi myös Suolahden kauppalan sekä Konginkankaan, Sumiaisen ja Konneveden kunnat. Viimeinen nimenmuutos oli vuonna 1982, jolloin etsittiin lyhyempää ja ytimekkäämpää nimeä ja päädyttiin nimeen TSL:n Sisä-Suomen Opintojärjestö ry, millä nimellä nyt toimimme.

 

Tällä hetkellä jäsenyhdistyksiä on 13.